DR Lech Kalita

+48 502 081 720 · l.kalita@psyche.med.pl

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i superwizorem. Konsultuję pracę wielu publicznych placówek opieki zdrowotnej i opieki społecznej, jestem także autorem i tłumaczem licznych publikacji poświęconych psychoterapii. Szczególne obszary moich klinicznych zainteresowań i kompetencji to głębokie zaburzenia osobowości, stany psychotyczne oraz głębokie, chroniczne depresje. W pracy klinicznej, organizacyjnej i naukowej opieram się na współczesnych koncepcjach psychoanalitycznych, poszukując jednocześnie wiarygodnych, pragmatycznych i skutecznych rozwiązań.


Doświadczenie

Członek Zarządu

Centrum Terapii Depresji

Jestem współzałożycielem i członkiem zarządu Centrum Terapii Depresji. Oragnizuję pracę ambulatoryjnej placówki klinicznej, oferującej wyspecjalizowane usługi z zakresu zdrowia psychicznego. Wspólnie z współpracownikami tworzymy instytucję opartą o wartości pracy zespołowej, wrażliwości społecznej, dostępności usług, pragmatyzmu i profesjonalizmu. Szczególną cechą Centrum jest zaangażowanie w działalność charytatywną oraz w realizację projektów pomocy niskopłatnej i bezpłatnej z zakresu zdrowia psychicznego.

2019 - obecnie

Superwizor

Niezależny specjalista

Współpracuję superwizyjnie z licznymi insytucjami publicznymi oraz prywatnymi gabinetami. Od lat konsultuję pracę Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni (psychoterapeutów, psychologów, pedagogów i socjoterapeutów), a także zespołu Centrum Zdrowia Psychicznego w Kościerzynie, pełniąc rolę superwizora Oddziału Psychiatrycznego i Punktu Zgłoszeniowo-Konsultacyjnego. Konsultuję zespoły placówek klinicznych m.in. w Krakowie (oddział psychiatryczny), Starogardzie Gdańskim (oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży) i Przasnyszu (poradnia dla dzieci i młodzieży), zaś w przeszłości superwizowałem pracę placówek publicznych m.in. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Kartuzach i Pucku.

2012 - obecnie

Psychoterapeuta

Niezależna praktyka

Prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną, przyjmując głównie pacjentów dorosłych i młodzież od 14 roku życia. Szczególne obszary moich klinicznych zainteresowań i kompetencji to głębokie zaburzenia osobowości, stany psychotyczne oraz głębokie, chroniczne depresje. Nieustający rozwój zawodowy obok bezpośredniej pracy psychoteraeptuycznej realizuję między innymi poprzez przygotowywanie seminariów dla praktyków: od 2018 roku prowadzę autorskie seminarium pt. "Wczesne stany umysłu", poświęcone klasycznym i współczesnym sposobom pracy klinicznej z pacjentami doświadczającymi poważnych trudności psychicznych.

2009 - obecnie

Psycholog

Instytucje publiczne

Doświadczenie kliniczne w zawodzie psychologa zdobywałem w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku oraz w Ośrodku Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku. Przed uzyskaniem dyplomu, w latach 2003-2006, pracowałem w środowiskowym programie redukcji szkód przy Poradni Uzależnień MONAR w Gdańsku. Obecnie uczestniczę w społeczności zawodowej psychologów jako tłumacz publikacji fachowych (ponad 20 pozycji książkowych) oraz niezależny badacz i autor (zob. Publikacje).

2006 - 2009

Wykształcenie

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

Superwizor psychoterapii psychoanalitycznej

Certyfikat nr 156 uzyskany na podstawie rekomendacji Riccardo Lombardiego i Sandry Cohen

2022

Uniwersytet Gdański

Doktor psychologii

Dyplom nr 4568 uzyskany na podstawie pracy "Poprawa zdrowia psychicznego i rozwój procesu terapeutycznego w trakcie psychoterapii prowadzonej przez stażystów" (promotor: prof. Wioletta Radziwiłłowicz)

2020

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Superwizor psychoterapii

Certyfikat nr 123 uzyskany na podstawie pracy "Relacyjno-integracyjny model superwizji w psychoterapii" oraz rekomendacji Władysława Banasia i dr Mileny Grackiej-Tomaszewskiej

2019

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

Psychoterapeuta

Certyfikat nr 138 uzyskany na podstawie pracy "Blada nadzieja - o przepracowaniu identyfikacji projekcyjnej" oraz rekomendacji Władysława Banasia i Tomasza Kudelskiego

2012

Uniwersytet Gdański

Magister psychologii

Dyplom nr 103283 uzyskany na podstawie pracy "Antropologiczny i psychologiczny kontekst zjawiska modyfikacji ciała" (promotor: prof. Wioletta Radziwiłłowicz).

2006

Publikacje

Książki
 • Kalita, L. (2022). Rytmy otchłani. Rozważania o wczesnych stanach umysłu. Warszawa: Oficyna Fundament

Artykuły w czasopismach naukowych i rozdziały w monografiach
 • Kalita, L. (2024) Somatic retreats: Seeking refuge in your own body. Psychoanalytic Psychology, 41 (1) [w druku]
 • Kalita, L. (2023). Utrzymywanie się szkodliwych konsekwencji dziecięcej traumy w adolescencji i w dorosłym życiu: mechanizmy biologiczne, skutki psychologiczne, przykłady kliniczne. Psychoterapia 3(205) [w druku]
 • Kalita, L., Janasiewicz-Nowak, K., Pułjan-Laudańska, A., Wołodko, K., Zapał, K. (2022). Współczesne, somatycznie zorientowane techniki psychodynamiczne w pracy z pacjentami doświadczającymi trudności mentalizacyjnych. Psychoterapia 1(200):47-62
 • Kalita, L. (2021). Czy psychoterapia psychodynamiczna ma zastosowanie w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej? Wyniki badań, aktualizacja techniki, przykłady kliniczne. Psychiatria Polska 55(1): 145–170
 • Kalita, L., Bittner-Jakubowska, A., Buzun, E., Dworczyk, P., Giza, M. Henzel-Korzeniowska, A., Kitrasiewicz, J., Mędrzejewska, A., Szmalec, M., Witkowska, M., Zboińska, J. (2021). Kompetencje potrzebne do prowadzenia terapii psychoanalitycznych i psychodynamicznych w Polsce. Psychoterapia, 2(197), 67-78
 • Dembińska-Krajewska, D., Prot-Klinger, K., Kalita, L., Groth, J. (2021). Enduring the chaos. Psychoanalytical psychotherapy in Poland, Psychoanalytic Psychotherapy, 35:2, 141-159.
 • Kalita, L. (2020). Deep listening: Explorations on the musical edge of therapeutic dialogue. Psychoanalytic Psychology, 37(4), 282–293
 • Kalita, L. (2019). Szczegółowy opis relacyjno-integracyjnego modelu superwizji, Psychoterapia 2 (189)
 • Kalita, L., Chrzan-Dętkoś, M. (2019) Rola superwizji w profilaktyce krzywdzenia dzieci. Dziecko Krzywdzone 2/2019
 • Chrzan-Dętkoś, M., Kalita, L. (2019) Rola wczesnej interwencji psychologicznej w profilaktyce i terapii depresji poporodowej. Psychoterapia 1(188)
 • Kalita, L., Chrzan-Dętkoś, M. (2018). Program stażowy jako skuteczne i opłacalne narzędzie zwiększania dostępności psychoterapii. Psychoterapia 3(186)
 • Kalita, L. (2018). Długoterminowa psychoterapia psychoanalityczna jako skuteczna metoda leczenia głębokiej depresji – krótki przegląd współczesnej literatury i przykład kliniczny. Psychoterapia 2(185)
 • Kalita, L. (2017). Bezkresny dron w e-moll. Audiosfera. Koncepcje-badania-praktyki. 2 (6)
 • Kalita, L., Chrzan-Dętkoś, M. (2017). Skuteczność psychoterapii psychoanalitycznych. Psychoterapia 4(183)
 • Kalita, L, Lewandowska-Walter, A. (2015). Świat wewnętrzny adolescenta w rodzinie alkoholowej: raport z badań. w: W. Radziwiłłowicz (red.) Adolescencja : wybrane zagadnienia kliniczne i terapeutyczne, wyd. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Kalita, L., Faber, A. (2014). Siblings in psychotherapy – a report from a preliminary psychoanalytic research project. W: B. Maciejewska, K.Skrzypek, Z.Stadnicka-Dmitriew (red.) Siblings: Envy and Rivalry - Coexistence and Concern, 2014, wyd. Karnac
 • Kalita, L. (2008). Oblicza przemocy domowej w praktyce klinicznej. W: M. Dębski (red.) Przemoc w rodzinie. Między teorią a praktyką, 2008, wyd. Stowarzyszenie AGAPE

Kontakt

Pracę kliniczną (konsultacje, psychoterapię oraz pomoc psychologiczną) prowadzę w Centrum Terapii Depresji:

Strona internetowa: www.centrumdepresji.pl
Facebook:
Telefon: 58 58 58 099
Email: kontakt@centrumdepresji.pl

Kontakt w pozostałych sprawach:

Telefon: 502 081 720
Email: l.kalita@psyche.med.pl